DAN SLOVENSKE KULTURE

Foto dirigente Scolastica

Davide Clodig

Dirigente Scolastico

0

Naša šola organizirala v petek, 15. februarja 2019, s pričetkom ob 20.00 uri, prireditev ob Dnevu slovenske kulture. Večer pod naslovom »Iti in najti«, na katerem bodo sodelovali učenci osnovne in nižje srednje šole, se bo zvršil v prostorih večnamenske dvorane v Špetru.
Vključili smo čimveč otrok, tako da bi se nove generacije na najboljši način zavedale velikega pomena, ki ga kultura ima v našem prostoru.
Dali smo prednost skupinam, ki delujejo v okviru našega zavoda: od pevskih zborov Mali lujerji in Fajnabanda do otroške folklorne skupine Živanit in gledališke skupine srednješolcev. Sodelovali pa bodo tudi raznorazni učenci iz vseh razredov: nekateri bodo brali pesmi, drugi bodo risali v živo, tretji napovedovali…
Pred prireditvijo bomo ob 19.30 otvorili razstavo z izdelki, ki bodo nastali med likovno delavnico, ki se bo vršila v petek, 8. februarja 2019, na nižji srednji šoli. Delavnico bodo vodili člani Društva beneških umetnikov. Razstava bo v naslednjih tednih na ogled v prostorih naše šole.

Vabljeni vsi k praznovanju kulture in kulturne živahnosti naše šole!

 

La nostra scuola organizza venerdì 15 febbraio 2019, con inizio alle 20.00, presso la sala polifunzionale di San Pietro al Natisone, uno spettacolo dal titolo “Iti in najti / Andare e trovare” in occasione della Giornata della cultura slovena. Alla serata parteciperanno gli allievi della scuola primaria e secondaria di primo grado.
Abbiamo cercato di coinvolgere il maggior numero possibile di allievi, in modo da diffondere nel modo più efficace tra le nuove generazioni il grande valore che la cultura ha per il nostro territorio.
Abbiamo dato precedenza ai gruppi che operano nell’ambito del nostro Istituto, dai cori Mali lujerji e Fajnabanda, al gruppo folkloristico giovanile Živanit e a quello teatrale della scuola secondaria, ma allo spettacolo parteciperanno alunni di tutte le classi con letture, col disegno dal vivo, con le presentazioni…
Alle 19.30, prima dello spettacolo, inaugureremo la mostra degli elaborati prodotti durante il laboratorio artistico che si svolgerà presso la scuola secondaria il giorno venerdì 8 febbraio 2019. Il laboratorio sarà tenuto dai soci dell’Associazione artisti della Benečija. La mostra sarà fruibile nelle settimane a seguire nei locali della nostra scuola.

Siete quindi tutti invitati a festeggiare la cultura e la vivacità culturale della nostra scuola!

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Skip to content