Predstavili smo nove učbenike zgodovine in zemljepisa za 4. in 5. razred osnovne šole / Abbiamo presentato i nuovi libri di testo di storia e geografia in sloveno per le classi 4^ e 5^ della scuola primaria

V ponedeljek 15. maja, ob prisotnosti skoraj vseh avtorjev in sodelavcev, smo predstavili nove učbenike zgodovine in zemljepisa za 4. in 5. razred osnovne šole. Izdaja knjig je omogočil Urad za slovenske šole s prispevki, ki jih predvideva 11. člen zaščitnega zakona št. 38/2001.
Na sliki članka avtorice Lučka Križmančič, Nadja Barazutti, Bruna Visintin, ilustratorija Silvan Bevčar in Barbara Boneta in učiteljica Antonella Bucovaz, ki je vodila predstavitev.
Lunedì, 15 maggio, in presenza delle autrici, abbiamo presentato i nuovi libri di testo di storia e geografia in lingua slovena per le classi 4^ e 5^ della scuola primaria. La redazione dei libri è stata resa possibile dall’Ufficio scolastico regionale per le scuole slovene grazie al finanziamento dell’art. 11 della legge di tutela 38/2001.
Nella foto le tre autrici Lučka Križmančič, Nadja Barazutti, Bruna Visintin, gli illustratori Silvan Bevčar e Barbara Boneta, e la maestra Antonella Bucovaz, che ha condotto la presentazione.
Skip to content