ŠKOFJA LOKA

21. in 22. aprila so v Škofji Loki gostovali mladi pevci vokalne skupine, ki jo vodi prof. Polona Tominec.
Dogodek je organizirala Družinska akademija iz Škofje Loke z Župnijskim zavodom sv. Jurija v Stari Loki.
Prvi dan so si ogledali šolo OŠ Ivana Groharja, kjer jih je toplo sprejelo vodstvo šole s glasbenim programom. Nato je gvardijan p. Jožko Smukavec v Kapucinskem samostanu predstavil Kapucinski samostan s knjižnico in Škofjeloški pasijon. Zvečer pa so v sodelovanju z mladinskim pevskim zborom iz GŠ Škofja Loka in otroško folklorno skupino Trata iz OŠ C. Golarja v Stari Loki pripravili čudovit koncert, kjer so se prepletali napevi in ples iz Gorenjske in Beneške Slovenije. Sodelovale so tudi solistke iz GŠ Škofja Loka.
22. aprila pa so ob praznovanju 1050. letnice prve pisne omembe Loke sodelovali tudi pri slovesni sveti maši ter obisk dopolnili z ogledom znamenitega Crngroba.
Sodelovanje med šolami se bo še bolje okrepilo s povratnim obiskom v Špetru, kjer bodo glasbeniki iz Škofje Loke sodelovali pri programu ob 40. letnici delovanja naše dvojezične šole.
***
 Il 21 e il 22 aprile gli alunni del gruppo vocale della scuola, diretto dalla prof. Polona Tominec, sono stati ospiti dell’Accademia familiare di Škofja Loka e dell’Istituto foraniale di San Giorgio di Stara Loka.
Il primo giorno hanno visitato la scuola primaria Ivan Grohar, che li ha accolti calorosamente proponendo anche un intermezzo musicale. Quindi si sono recati al monastero dei Cappuccini dove il guardiano Padre Jožko Smukavec ha mostrato loro la biblioteca, che tra le altre cose custodisce anche il famosissimo manoscritto originale della Passione di Škofja Loka. Verso sera si sono esibiti a Stara Loka assieme al coro giovanile della Scuola di musica di Škofja Loka e al gruppo folcloristico della scuola primaria C. Golar. Durante il concerto si sono susseguiti canti e balli tipici della Gorenjska e della Benečija. Al concerto hanno partecipato anche alcuni solisti della Scuola di musica di Škofja Loka.
Il 22 aprile hanno partecipato alle celebrazioni per il 1050. anno dalla prima citazione scritta di Loka cantando durante la messa solenne. Nella mattinata hanno avuto la possibilità di visitare lo splendido santuario di Crngrob.
La collaborazione tra le scuole proseguirà con la partecipazione di alcuni giovani musicisti di Škofja Loka in occasione dei prossimi festeggiamenti per il 40. anno della scuola bilingue.


Skip to content