40 let Dvojezične šole / 40 anni della Scuola Bilingue

Si avvicina il 2024 durante il quale la nostra scuola festeggerà i suoi primi 40 anni di attività. Tra le varie iniziative in programma per questo importante traguardo c’è anche un’indagine sugli ex allievi, condotta in collaborazione con l’Istituto di ricerca sloveno SLORI.
L’obiettivo della ricerca è capire quale sia a distanza di anni la percezione che gli ex allievi hanno dell’esperienza presso la scuola bilingue, quanto siano stati aiutati dall’istruzione bilingue negli studi e/o nel lavoro, dove vivono, studiano o lavorano attualmente.
Per questo chiediamo a tutti Voi ex allievi di collaborare nell’indagine e di aiutarci a contattare i compagni di scuola dei quali non abbiamo dati. In una prima fase Vi chiediamo di comunicarci la Vostra mail ed il numero di telefono. Nella seconda una collaboratrice dello SLORI vi chiamerà per la vera e propria indagine.
***
Približuje se leto 2024, v katerem bo naša šola praznovala 40 let delovanja. Med raznimi pobudami, ki jih nameravamo izpeljati ob tem pomembnem dogodku, je tudi raziskava o bivših učencih v sodelovanju s Slovenskim raziskovalnim inštitutom.
Namen raziskave je razumeti, kako bivši učenci naše šole ocenjujejo svojo izkušnjo na dvojezični šoli, koliko jim je dvojezična izobrazba pomagala v nadaljnjem študiju in/ali v službi, kje trenutno živijo in delajo/študirajo.
Zato gre vsem Vam bivšim učencem prošnja, da sodelujete pri raziskavi in nam pomagate pri kontaktiranju bivših sošolcev, za katere nimamo podatkov. V tej prvi fazi bi Vas prosili, da nam zaupate svoj E-mail in telefon. V drugi fazi Vas bo Slori-jeva sodelavka poklicala in anketirala.

 

Skip to content