Foto dirigente Scolastica

Davide Clodig

Dirigente Scolastico

0

Caro genitore, 

anche tu forse percepisci che la scelta della scuola è una questione delicata, a volte persino faticosa. Nelle righe che seguono desideriamo presentarti la nostra scuola e spiegarti com’è strutturato il percorso formativo.

La scuola bilingue di San Pietro al Natisone sviluppa la propria offerta formativa in italiano e sloveno a partire dalla sezione primavera, che accoglie i bambini dai 2 ai 3 anni. La scuola dell’infanzia, attenta allo sviluppo armonico dei bambini, organizza classi di età eterogenea 3-6 anni, in un ambiente arricchente e stimolante.

Il percorso formativo prosegue con la scuola primaria: l’insegnamento è strutturato in modo da presentare ogni giorno i contenuti sia in sloveno che in italiano. Questo permette ai bambini di consolidare quanto appreso e allo stesso tempo di esercitarsi stabilmente nella pratica delle lingue. Fin dalla classe prima viene introdotto l’inglese.

Il ciclo primario trova completamento nei tre anni della scuola secondaria di primo grado. Le lezioni si svolgono in italiano o in sloveno a seconda della disciplina trattata e nel curriculum si inserisce lo studio del tedesco.

La didattica articola la lezione frontale con approfondimenti di tipo laboratoriale che stimolano l’esplorazione, la collaborazione e la relazione. I bambini occupano un posto centrale nella vita della scuola in quanto protagonisti attivi del processo di apprendimento e sviluppo.

La scuola, rinnovata interamente nel 2017, continua a potenziare gli spazi interni ed esterni con nuovi progetti che rendono gli ambienti sempre più accoglienti, curati e innovativi e favoriscono la didattica green e lo star bene a scuola.

INFORMAZIONI UTILI

 • la scuola è a tempo pieno dalle 8.00 alle 16.00
 • è attivo il servizio di pre e post – accoglienza
 • i pasti vengono preparati nella cucina della scuola ed è presente una commissione mensa
 • per i piccoli della scuola dell’infanzia e della sezione primavera è previsto il riposino pomeridiano
 • durante l’anno scolastico si organizzano uscite sul territorio, visite d’istruzione, soggiorni (settimana verde e bianca) e progetti internazionali di scambio
 • la scuola organizza laboratori di teatro, coro, scacchi, pallamano, psicomotricità, nuoto, ballo folkloristico in collaborazione con le associazioni del territorio
 • fiore all’occhiello sono le numerose attività estive che prevedono esperienze arricchenti e che si svolgono durante l’arco dell’intera giornata
 • alla scuola fa tappa mensilmente il Bibliobus – biblioteca itinerante
 • tutte le aule sono fornite di dispositivi di riproduzione audio-video e lavagne touch-screen
 •  il trasporto scolastico va incontro alle esigenze delle famiglie

***

Dragi starš,

ali si tudi ti eden izmed tistih, ki jim izbira ustrezne šole povzroča preglavice.

V nadaljevanju ti želimo na kratko predstaviti našo vzgojno – izobraževalno ponudbo in kako je le – ta strukturirana.

Na dvojezični šoli v Špetru poteka vzgojno    izobraževalni proces v italijanščini in slovenščini, začenši s pomladnim oddelkom, v katerega so vključeni otroci od 2 do 3 let. Vrtec spodbuja harmoničen razvoj vseh vključenih otrok, k čemur pripomorejo heterogeno sestavljene skupine od 3. do 6. leta starosti.

Vzgojno-izobraževalni proces se nadaljuje z osnovno šolo: poučevanje poteka tako, da so vsebine predmetov dnevno posredovane v italijanskem in slovenskem jeziku. Otroci tako utrjujejo novo snov v obeh jezikih in obenem vadijo strategijo preklapljanja med različnimi jeziki. Angleščina je prisotna od prvega razreda dalje.

Po zaključenem 5. razredu vstopijo otroci v srednjo šolo prve stopnje, kjer se poučevanje posameznih predmetov izvaja v slovenščini ali v italijanščini. Srednješolci obogatijo svoj nabor znanja jezikov z učenjem nemščine.

Didaktika, na kateri gradimo znanje, je osnovana na različnih oblikah poučevanja, s poudarkom na laboratorijskih dejavnostih in skupinskem usvajanju znanja. Otroci so osrčje šolskega življenja ter aktiven člen našega vzgojno-izobraževalnega procesa.

Šolska ustanova, ki je bila v celoti obnovljena leta 2017, nenehno izpopolnjuje svoj notranji in zunanji okoliš z novimi projekti. Inovativno urejeni prostori odpirajo vrata didaktiki na prostem ter spodbujajo  dobrobit vsakega vključenega  posameznika.

UPORABNE INFORMACIJE

 •  šola je celodnevna in poteka od 8.00 do 16.00
 • vključuje jutranje varstvo in varstvo po pouku
 • obroki so pripravljeni v šolski kuhinji, nad katerimi bdi strokovna skupina
 • za najmlajše je predviden popoldanski počitek/spanje
 • med šolskim letom so organizirane ekskurzije na teritoriju in v okolici, večdnevna bivanja na izbrani lokaciji ter mednarodne izmenjave
 • šola ponuja v sodelovanju z društvi teritorija gledališke delavnice, zborovsko petje, šah, odbojko, psihomotoriko, plavanje, folklorni ples
 • k obogatitvi že omenjene šolske ponudbe pripomorejo organizirane celodnevne poletne dejavnosti
 • vsak mesec nas obišče Bibliobus – potujoča knjižnica
 • vse učilnice so opremljene z avdio-vizualnimi napravami ter s šolskimi tablami na dotik
 • šolski prevoz skuša biti v pomoč potrebam staršev
Skip to content