Erasmus+ “Lifelong skills” – Varaždin (HR)

Foto dirigente Scolastica

Davide Clodig

Dirigente Scolastico

0

Od 4. do 8. aprila je potekala druga izmenjava projekta Erasmus +“Lifelong skills”. Hrvaški pedagogi so nas sprejeli v Varaždinu, kjer so nam preko delavnic prikazali vseživljenjske veščine. Ob tem so nam priblizali tudi svoje kulturne in folklorne tradicije ter prelepe okoliske kraje.
V projektu poleg naše šole sodelujejo tudi šole iz Bistrice ob Sotli (SLO, lead partner), iz Varaždina (HR) in iz Valencie de don Juan (ŠPA).
***
Da lunedì 4 a venerdì 8 aprile si è svolto il secondo incontro incontro tra le scuole partner del progetto Erasmus+ “Lifelong skills”. L’incontro si è tenuto a Varaždin (CRO), nostri docenti hanno partecipato a laboratori su possibili abilità manuali. I nostri docenti si sono potuti avvicinare alle tradizioni culturali croate e folcloristiche.
Al progetto collaborano, oltre alla nostra, le scuole del primo ciclo di istruzione di Bistrica ob Sotli (SLO, lead partner), Varaždin (CRO) e Valencia de don Juan (SPA).
Skip to content