Erasmus+ “Lifelong skills” – Bistrica ob Sotli (SLO)

Foto dirigente Scolastica

Davide Clodig

Dirigente Scolastico

0

Od ponedeljka 7. 3. do petka 11. 3. je potekala izmenjava med vključenimi šolami v Erasmus+ projektu “Vseživljenske veščine”. V Bistrici ob Sotli so se naši učitelji izpopolnili z veščinami, ki jih bodo kasneje lahko izvajali tudi na naši šoli.

V projektu poleg naše šole sodelujejo tudi šole iz Bistrice ob Sotli (SLO, lead partner), iz Varaždina (HR) in iz Valencie de don Juan (ŠPA).

***

Da lunedì 7.3. a venerdì 11.3.  si è svolto un incontro tra le scuole partner del progetto Erasmus+ “Lifelong skills”. A Bistrica ob Sotli i nostri docenti hanno partecipato a laboratori su possibili abilità manuali che in seguito proporranno ai nostri allievi.

Al progetto collaborano, oltre alla nostra, le scuole del primo ciclo di istruzione di Bistrica ob Sotli (SLO, lead partner), Varaždin (CRO) e Valencia de don Juan (SPA).

Skip to content