Črkovna nevihta: izšla je zadnja številka / è uscito il nuovo numero

Foto dirigente Scolastica

Davide Clodig

Dirigente Scolastico

0

Na voljo je zadnja številka notranjega časopisa, ki so ga v šolskem letu 2020/21 pripravili učenci osnovne šole.

Nalagaj  Črkovno nevihto

***

E’ disponibile l’ultimo numero del giornalino interno “Črkovna nevihta”, preparato dagli alunni della scuola primaria durante l’anno scolastico 2020/21.

Scarica l’ultimo numero

Skip to content