Nadaljevanje pouka v razredu – Ripresa attività didattiche in presenza

Foto dirigente Scolastica

Davide Clodig

Dirigente Scolastico

0

dva otrokaZADEVA: Nadaljevanje vzgojnih dejavnosti in pouka v razredu v vrtcu, v osnovni šoli ter v prvem razredu srednje šole od srede, 7. 4. 2021

Ravnatelj

  • z ozirom na 2. člen Uredbe z zakonsko močjo dne 1.april.2021, št. 44, Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

ODREJA,

nadaljevanje vzgojnih dejavnosti in pouka v razredu v vrtcu, v osnovni šoli ter v prvem razredu srednje šole od srede, 7. 4. 2021

Ostaja zagotovljena možnost izvajanja pouka v razredu za učence s posebnimi izobraževalnimi potrebami ali s težavami, ki so vezane na specifične okoliščine.

***

OGGETTO: Ripresa delle attività educative e delle lezioni in presenza nella Scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella classe 1 della scuola secondaria di primo grado dal 07.04.2021

Il Dirigente scolastico

  • visto l’art. 2 del DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44, Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

DECRETA,

  • la ripresa delle attività didattiche in presenza dal giorno mercoledì 07/04/2021 sino a nuova comunicazione per le scuole dell’infanzia, primaria e per il primo anno di frequenza della secondaria di primo grado;

Resta garantita la possibilità di svolgere l’attività in presenza per gli alunni con disabilità nonché con difficoltà legate a particolari contesti.

 

Ravnatelj / Il Dirigente scolastico

Davide Clodig

 

Skip to content