“Črkovna nevihta”: izšla je nova številka / è uscito l’ultimo numero

Foto dirigente Scolastica

Davide Clodig

Dirigente Scolastico

0

Na voljo je zadnja številka notranjega časopisa, ki so ga v šolskem letu 2019/20 pripravili učenci osnovne šole.

Nalagaj  Črkovno nevihto

***

E’ disponibile l’ultimo numero del giornalino interno che è stato preparato dagli allievi della scuola primaria durante l’anno scolastico 2019/20.

Scarica la Črkovna nevihta

Skip to content