Poletno sonce – Centro estivo

Foto dirigente Scolastica

Davide Clodig

Dirigente Scolastico

0

Od 6. do 24. julija poteka v prostorih dvojezične šole Pavel Petričič poletno središče “Poletno sonce”. Kot vsako leto središče organizira Zavod za slovensko izobraževanje v sodelovanju s šolo.

Organizatorji, ki so morali poskrbeti za celo vrsto ukrepov, ki jih predvidevajo deželna pravila v zvezi s pojavom korona virusa, so prepričani, da je v tem težkem času podpora otrokom in tudi družinam nujna.

Zato si vsi želimo, da ob upoštevanju danih smernic, bo ta projekt način pridobivanja novih izkušenj, tudi glede na začetek prihodnjega šolskega leta. In predvsem si želimo, da bodo ti dnevi potekali v najlepšem vzdušju za otroke, ki so toliko trpeli in še vedno trpijo v tem zgodovinskem obdobju.

***

Dal 6 al 24 luglio nei locali della scuola bilingue Paolo Petricig si svolgerà il centro estivo “Poletno sonce”. Come ogni anno il centro è organizzato dall’Istituto per l’istruzione slovena in collaborazione con la scuola.

Gli organizzatori, che hanno dovuto seguire le indicazioni previste dal protocollo regionale in relazione all’epidemia da corona virus, sono convinti che in questo difficile periodo sia assolutamente necessario un sostegno ai bambini ed anche alle famiglie.

Per questo ci auguriamo che, nel pieno rispetto delle norme, queste tre settimane siano un modo per acquisire esperienze in relazione all’inizio del prossimo anno scolastico, ma soprattutto che questi giorni trascorrano in una ritrovata atmosfera di piacevole vita sociale per i bambini che tanto hanno sofferto e soffrono questo momento storico.

Skip to content