začetni sestanek – riunione informativa

Foto dirigente Scolastica

Davide Clodig

Dirigente Scolastico

0

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da bomo na naši šoli  začeli s poukom s polnim urnikom, v skladu z deželnim šolskim koledarjem, v četrtek, 12. septembra 2019, kar velja bodisi za vrtec, osnovno šolo kot tudi za nižjo srednjo šolo.

Začetni sestanek s starši bo v šolskih prostorih v ponedeljek, 9. septembra ob 17.30 za vrtec, ob 18.15 za osnovno in ob 19.00 za nižjo srednjo šolo.

Starše malčkov, ki bodo letos začeli obiskovati vrtec naprošamo, da jih samo prvi dan pouka v vrtec pospremijo med 8.30 in 9.30.

Od 12. pa do 27. septembra bo za skupino malih v vrtcu skrčen urnik (od 8.00 do 13.00 vključno s kosilom), da bo vključitev lažja. Malčke ob 13. uri prevzamejo starši.

Še nekaj navodil glede opreme: otroci vrtca naj imajo s sabo copate in tudi kompletno preobleko, vse pa po možnosti označite z otrokovim imenom.

Prijazen pozdrav in nasvidenje septembra.

 

 

Si avvisano i gentili genitori che le attività didattiche inizieranno, come da calendario scolastico regionale, giovedì 12 settembre 2019 per tutti gli ordini di scuola – infanzia, primaria e secondaria di 1° grado – con orario regolare dalle 8.00 alle 16.00.

 La riunione iniziale con i genitori  avrà luogo presso la scuola  lunedì 9 settembre  alle ore 17.30  per la scuola dell’infanzia, alle 18.15 per la scuola primaria e alle 19.00 per la scuola secondaria di 1. grado.

 I genitori dei piccoli, che inizieranno a frequentare la scuola dell’infanzia quest’anno, sono pregati di accompagnare a scuola i bambini, solo il primo giorno, tra le 8.30 e le 9.30.

 Dal 12 al 27 settembre, al fine di agevolarne l’inserimento, il gruppo dei piccoli osserverà un orario ridotto dalle ore 8.00 alle 13.00 (con pranzo incluso). Il rientro a casa  sarà a carico dei genitori.

 Il corredo necessario per i bambini della scuola dell’infanzia è costituito da pantofole e zainetto con ricambio completo per ogni eventualità, contrassegnato dal nome del bambino.

 Cordiali saluti e arrivederci a settembre.

Skip to content