ODPRTA ŠOLA IN INFORMATIVNI SESTANKI – SCUOLA APERTA E RIUNIONI INFORMATIVE

Foto dirigente Scolastica

Davide Clodig

Dirigente Scolastico

0

Si comunica che dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018 saranno aperte le iscrizioni on-line per il prossimo anno scolastico 2018/19 (ad eccezione della scuola dell’infanzia, per la quale è previsto il modello cartaceo).

I singoli plessi saranno visitabili nelle giornate come di seguito indicato:

 • scuola dell’infanzia sede di San Pietro e di Savogna: 22–23–24 gennaio dalle 10.30 alle 11.45
 • scuola primaria: 12 gennaio dalle 10.30 alle 12.00
 • scuola secondaria di primo grado: 15–16–17 gennaio dalle 11.00 alle 12.30

Le riunioni informative si terranno:

 • scuola secondaria di primo grado: venerdì 12 gennaio alle ore 19.00
 • scuola primaria: giovedì 18 gennaio alle ore 18.00
 • scuola dell’infanzia: martedì 30 gennaio alle ore 18.00

Želimo vas obvestiti, da bodo od 16. januarja do 6. februarja 2018 potekali spletni vpisi za prihodnje šolsko leto 2018/2019. Vpis v vrtec ne bo potekal po spletu, ampak v papirnati obliki.
Obveščamo vas, da bodo šolska vrata odparta za vse, ki bi si želeli ogledati vsakdanji potek šolskih dejavnosti, kot sledi:

 • v vrtcu: 22.–23.–24. januarja od 10.30 do 11.45
 • v osnovni šoli: 12. januarja od 10.30 do 12.00
 • v nižji srednji šoli: 15.–16.–17. januarja od 11.00 do 12.30.

Informativni sestanki bodo:

 • nižja srednja šola: petek, 12. januarja ob 19.00 uri
 • osnovna šola: četrtek, 18. januarja ob 18.00 uri
 • vrtec: torek, 30. januarja ob 18.00 uri

VEČER ODPRTIH VRAT – SERATA A PORTE APERTE 12.01.2018

od 18. do 20. ure – dalle ore 18.00 alle ore 20.00

Skip to content