ODPRTA ŠOLA – SCUOLA APERTA

Foto dirigente Scolastica

Davide Clodig

Dirigente Scolastico

0

Desideriamo informarvi che dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017 saranno aperte le iscrizioni on-line (ad eccezione della scuo0la dell’nfanzia, per la quale è previsto il modello cartaceo) per il prossimo anno scolastico 2017/18.
Vi informiamo che il giorno 19 gennaio dalle ore 10.30 alle 12.00 sarà possibile visitare la scuola primaria mentre la scuola dell’infanzia sarà visitabile nei giorni 25 – 26 – 27 gennaio dalle 10.30 alle 11.45.

Želimo vas obvestiti, da bodo 16. januarja do 6. februarja 2017 potekali spletni vpisi za prihodnje šolsko leto 2017/2018. Vpis v vrtec ne bo potekal po spletu, ampak v papirnati obliki.
Obveščamo vas, da bodo šolska vrata odarta za vse, ki bi si želeli ogledati vsakdanji potek šolskih dejavnosti, 19. januarja od 10.30 do 12.00 v osnovni šoli in 25. – 26. – 27. januarja od 10.30 do 11.45 pa v vrtcu.

 

Skip to content