ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA – INIZIO ANNO SCOLASTICO

Foto dirigente Scolastica

Davide Clodig

Dirigente Scolastico

0

Spoštovani starši!
Obveščamo vas, da bomo na naši šoli  začeli s poukom s polnim urnikom, v skladu z deželnim šolskim koledarjem, v ponedeljek, 12. septembra 2016, kar velja bodisi za vrtec, osnovno šolo kot tudi za nižjo srednjo šolo.
Začetni sestanek s starši bo v ponedeljek, 5. septembra ob 18.00 v menzi v Študentskem domu v Špetru.
Starše malčkov, ki bodo letos začeli obiskovati vrtec naprošamo, da jih samo prvi dan pouka v vrtec pospremijo med 8.30 in 9.30.
Prva dva tedna od 12. do 23. septembra bo za skupino malih v vrtcu skrčen urnik (od 8.00 do 13.00 vključno s kosilom), da bo vključitev lažja. Malčke ob 13. uri prevzamejo starši.
Še nekaj navodil glede opreme: otroci vrtca naj imajo s sabo copate in tudi kompletno preobleko, vse pa po možnosti označite z otrokovim imenom.

Si avvisano i gentili genitori che le attività didattiche inizieranno, come da calendario scolastico regionale, lunedì 12 settembre 2016 per tutti gli ordini di scuola – infanzia, primaria e secondaria di 1° grado – con orario regolare dalle 8.00 alle 16.00.
La riunione iniziale con i genitori  avrà luogo lunedì 5 settembre alle ore 18.00 presso la mensa della sede di San Pietro.
I genitori dei piccoli che inizieranno a frequentare la scuola dell’infanzia quest’anno sono pregati di accompagnare a scuola i bambini, solo il primo giorno, tra le 8.30 e le 9.30.
Nelle prime due settimane, dal 12 al 23 settembre, per agevolare l’inserimento, il gruppo dei piccoli osserverà un orario ridotto dalle ore 8.00 alle 13.00 con pranzo incluso ed il rientro sarà a carico dei genitori.
Corredo necessario per i bambini della scuola dell’infanzia: pantofole e zainetto con ricambio completo per ogni eventualità, contrassegnato dal nome del bambino.

Skip to content