ŠTIPENDIJE ZA IZPOPOLNJEVANJE V SLOVENSKEM JEZIKU

Foto dirigente Scolastica

Davide Clodig

Dirigente Scolastico

0

V prilogi vam pošiljamo razpis Republike Slovenije (Ministrstva za šolstvo in šport) za osem enoletnih štipendij za izpopolnjevanje v slovenskem jeziku in stroke na univerzah v Republiki Sloveniji za akademsko leto 2016/2017 (po 8. členu Osimske pogodbe in na podlagi Zapisnika za področje izobraževanja za manjšine, podpisanega 25.05.1995 v Ljubljani), ki jih bojo dobitniki uporabili v šolskem letu 2016/2017.
Obveščamo vas, da smejo po veljavnih predpisih v zvezi z dodeljevanjem štipendij za izobraževanje zaprositi za štipendije samo vzgojitelji, učitelji in profesorji v rednem službenem razmerju.
Kandidati morajo predstaviti svoj »curriculum vitae«, doseženo izobrazbo in čimbolj razčlenjen ter smotrn program dela Deželnemu šolskemu uradu – Uradu za slovenske šole (ul. SS. Martiri, 3, 34123 – TRST ali drfr@postacert.istruzione.it) najkasneje do 10. junija 2016.
V vlogi naj kandidati navedejo, ali so v prejšnjih letih že prejeli štipendijo.
Prosimo vas, da razpis posredujete učnemu osebju.

RAZPIS

 

Skip to content