ODPRTIH VRAT – SCUOLA A PORTE APERTE

Foto dirigente Scolastica

Davide Clodig

Dirigente Scolastico

0

Tudi letos bomo odprli šolska vrata tako tistim, ki so zainteresirani za vpis, kot tudi vam.
Letos bo večer odprtih vrat v petek, 16. januarja, od 18. ure dalje v prostorih vrtca in osnovne šole v Špetru: učenci in učno osebje vseh šolskih stopenj, tudi nižje srednje šole, bodo predstavili nekatere še posebno zanimive dejavnosti.
Obveščamo tudi, da bodo na posameznih sedežih informativni sestanki stekli po naslednjem razporedu:
– za vrtec: v ponedeljek, 29.01.2015 ob 18. uri (v vrtcu)
– za osnovno šolo: v četrtek, 22.01.2015 ob 18. uri (na bivšem učiteljišču)
– za nižjo srednjo šolo: v ponedeljek, 12.01.2015 ob 18. uri (na nižji srednji šoli)
Poleg tega šola nudi možnost obiska šolskih prostorov, s tem da starši lahko prisostvujejo pouku in si pridobijo potrebne informacije v naslednjih datumih: 19., 20. in 21. januarja od 10.30 do 11.45 v vrtcu in od 10.30 do 12.00 v osnovni šoli.
Pričakujemo Vas!

Anche quest’anno la scuola apre le sue porte in vista delle nuove iscrizioni ai diretti interessati e a tutti i genitori.
Venerdì 16 gennaio, dalle ore 18.00 in poi, ci sarà la “serata a porte aperte” presso le sedi della scuola dell’infanzia e primaria di San Pietro nel corso della quale alunni e docenti di tutti gli ordini di scuola, anche quella secondaria di primo grado, illustreranno alcune attività “speciali”.
Si comunica inoltre che le riunioni informative per gli interessati all’iscrizione si svolgeranno nelle rispettive sedi come di seguito indicato:
– per la scuola dell’infanzia: lunedì 29.01.2015 ore 18.00 (nella sc. dell’infanzia)
– per la scuola primaria: giovedì 22.01.2015 ore 18.00 (sede ex ist. magistr.)
– per la scuola sec. di 1° grado: lunedì 12.01.2015 ore 18.00 (sede scuola media)
La scuola offre inoltre l’opportunità di poter visitare i locali, ricevere informazioni e seguire le normali attività scolastiche nei giorni 19-20-21 gennaio dalle 10.30 alle 11.45 nelle scuole dell’infanzia e dalle 10.30 alle 12.00 nella scuola primaria.
Vi aspettiamo!

Skip to content